Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ

Ανακοινώνεται πως οι εξετάσεις αγγλικής γλώσσας για τις υποψήφιες συμμετέχουσες και τους υποψήφιους συμμετέχοντες στο ΔΠΜΣ που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 θα διεξαχθούν την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, και ώρα 15:00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση, διαδικτυακά.

Οι συμμετέχοντες που υποχρεούνται σε συμμετοχή στις εξετάσεις θα λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες με μήνυμα στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους.