Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Μουσένα Ελένη
ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουντρίδου Μαρία
ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Κουνενού Καλλιόπη
ΜΥ.1.4 Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος