Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική Υποχρεωτικό Μάθημα 3 10 Κουνενού Καλλιόπη
ΜEK.3.2.2.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Φαμέλης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Πόλκας Λάμπρος
ΜEK.3.2.2.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Ξάνθος Θεόδωρος
ΜEK.3.2.2.4 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Κασιμάτη Αικατερίνη, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Φραγκούλης Ιωσήφ
Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.4.2.1 Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υποχρεωτικό Μάθημα 5 15 Δελή Ερμιόνη
ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος
ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 15 Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Παπαγεωργίου Ευσταθία