ΦΕΚ Επανίδρυσης 3205/τ. Β’/23-06-2022

ΦΕΚ Επανίδρυσης 3205/τ. Β’/23-06-2022

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής.