Θ’ Κύκλος

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΥ.2.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024 10:00-12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές, μέθοδοι δειγματοληψίας).
12:00-14:00 Περιγραφική Στατιστική: πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, διαγράμματα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΜΑΪΟΥ 2024 10:00-12:00 Ποιοτική Μεθοδολογία στην Εκπαιδευτική Έρευνα.
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Έλεγχοι υποθέσεων – διαστήματα εμπιστοσύνης (t-test).
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού.
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Μη παραμετρικοί έλεγχοι (έλεγχος Χ2).
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού.
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Έλεγχοι υποθέσεων.
12:00-14:00
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΕΥ.2.2.1) & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΕΥ.2.2.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
  ΜΕΥ.2.2.1 ΜΕΥ.2.2.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2024 17:00-19:00 Α. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
Β. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
Α. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
Β. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 ΜΑΪΟΥ 2024 17:00-19:00 Αναδυόμενες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα Συστάσεων, Κοινωνική Υπολογιστική) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών & Ειδική Αγωγή
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 2024 17:00-19:00 Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 και Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) στη διδασκαλία και τη μάθηση Εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα για την Ειδική Αγωγή
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός online μαθημάτων Α. Τεχνολογίες ανάγνωσης για άτομα με Δυσλεξία
Β. Εφαρμογές μικτής πραγματικότητας για υποστήριξη κωφαλάλων
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Α. Εργαλεία αξιολόγησης
Β. Εργαλεία εννοιολογικής και νοητικής χαρτογράφησης
Κοινωνικά ρομπότ και η αξιοποίησή τους στη Συνεκπαίδευση/Συμπερίληψη και την Ειδική Αγωγή
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Α. Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0 στην εκπαίδευση
Β. Εργαλεία Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου
Συναισθηματική Υπολογιστική και Φορετές Συσκευές στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Σχεδιάζοντας σενάρια διερευνητικής μάθησης Σχεδιάζοντας σενάρια διερευνητικής μάθησης
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΥ.2.3)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Δρ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Υποδοχή – Καλωσόρισμα ομάδας – Παραδοτέα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη μέθοδο των Σχεδίων εργασίας (Project), σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Η παιδαγωγική της επικοινωνίας: Περίσταση και Πράξη επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Αρχές, Είδη, Στρατηγικές/Μέθοδοι, Εργαλεία, Διαβαθμισμένες Εργασίες & τελικά προϊόντα, με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/μαθητριών
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική και οργανωτική διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο τάξης μικτής ικανότητας.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Δημιουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές Ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον: Το Παράδειγμα του ‘Diversity Dolls’ Project.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Παραδείγματα Σχεδίων εργασίας (Project) από την μη τυπική μάθηση: μουσειακή αγωγή & περιβαλλοντική αγωγή
19:00-21:00
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΜΥ.2.4)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Όταν τα Γονίδια λένε …. Μάθημα – Εισαγωγή στον Καρυότυπο
12:00-14:00 Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου. Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 17:00-19:00  Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός.
19:00-21:00 Μοριακή φυλογενετική.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 09:00-11:00 Αντιγραφή του γονιδιώματος.
11:00-13:00 Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα – Turner.
12:00-14:00 Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες.
12:00-14:00 Παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Επιγενετικά φαινόμενα και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις του παιχνιδιού: “Το μωσαϊκό του κλίματος”.
12:00-14:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Α΄)
12:00-14:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Β΄)
12:00-14:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Γ΄)
12:00-14:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Δ΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 10:00-12:00 Δυσκολίες μαθηματικού λόγου.
12:00-14:00 Δυσκολίες λόγου και ομιλίας & Δέκα (10) δυσκολίες γραπτού λόγου. Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές