Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική.

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και στα Αγγλικά.