Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης Η/Υ για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ με Τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» στηv υπ΄ αριθμ. 1/17-5-2017 Συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την έκδοση παραρτήματος από τον ΑΣΕΠ με ημερομηνία 22-1-2016 που αφορά στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, Περίπτωση 3,
  2. Τα περιγράμματα των κοινών μαθημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις:
  3. Το περίγραμμα του υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης «Προσχολικής Αγωγής»:
  4. Τα περιγράμματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
  5. Τα περιγράμματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:


αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Τα ανωτέρω μαθήματα εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
  2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθώντας επιτυχώς τέσσερα από τα ανωτέρω μαθήματα, ύστερα από αίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση από το ΔΠΜΣ για επάρκεια στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

 

Η Πρόεδρος της ΕΔΕ και Δ/ντρια του ΔΜΠΣ

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 


Μπορείτε να πατήσετε εδώ για τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Το έγγραφο βρίσκεται στη κατηγορία «Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ» -> «Ειδικό Παράρτημα (Α1)  – Ημ. Εκδ. 22/01/2016»