Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης Η/Υ για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του ΔΠΜΣ με Τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την έκδοση παραρτήματος από τον ΑΣΕΠ, με ημερομηνία 22-1-2016, που αφορά στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, Περίπτωση 3,
  2. Τα περιγράμματα των κοινών μαθημάτων και για τις τρεις ειδικεύσεις:
  1. Το περίγραμμα του υποχρεωτικού μαθήματος της ειδίκευσης «Προσχολικής Αγωγής»:
  1. Τα περιγράμματα των μαθημάτων της ειδίκευσης «Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:


αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Τα ανωτέρω μαθήματα εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
  2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, παρακολουθώντας επιτυχώς και κατοχυρώνοντας τέσσερα από τα ανωτέρω μαθήματα, λαμβάνουν, ύστερα από αίτησή τους,  βεβαίωση επάρκειας στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ από το ΔΠΜΣ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.

 

Η Πρόεδρος της ΕΠΣ και Δ/ντρια του ΔΜΠΣ

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 


Μπορείτε να πατήσετε εδώ για τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Το έγγραφο βρίσκεται στη κατηγορία «Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ» -> «Ειδικό Παράρτημα (Α1)  – Ημ. Εκδ. 22/01/2016»