Ειδίκευση “Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” 2023-2024 Εαρινό

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ (MYK.4.2.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Δρ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Παρουσίαση Προγράμματος & Φορέων.
19:00-21:00
1η δράση σε Φορείς: 08/04/2024 – 12/04/2024
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο μαθητών/μαθητριών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα.
19:00-21:00
2η δράση σε Φορείς: 15/04/2024 – 19/04/2024
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Το Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα: υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο και ο ρόλος τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών με μειωμένη λειτουργικότητα.
19:00-21:00
3η δράση σε Φορείς: 22/04/2024 – 26/04/2024
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 17:00-19:00 Τμήμα Ένταξης στο Σχολείο: η διαφοροποίηση στη διδασκαλία για τους χαρισματικούς μαθητές/τις χαρισματικές μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες.
19:00-21:00
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (ΜΕΚ.4.2.2.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 11:00-13:00 Εισαγωγή στις Μικροδιδασκαλίες.
13:00-15:00 Το πρότυπο των μικροδιδασκαλιών.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 11:00-13:00 Παρουσιάσεις πρότυπων Μικροδιδασκαλιών.
13:00-15:00 Παρουσιάσεις πρότυπων Μικροδιδασκαλιών.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024 11:00-13:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών.
13:00-15:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΜΑΪΟΥ 2024 11:00-13:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
13:00-15:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:00-13:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
13:00-15:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:00-13:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
13:00-15:00 Παρουσιάσεις Μικροδιδασκαλιών Φοιτητών
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:00-13:00 Σύνοψη μαθήματος – Σχολιασμός.
13:00-15:00 Σύνοψη μαθήματος – Σχολιασμός.