ΦΕΚ Τροποποίησης 6118/31-12-2020

ΦΕΚ Τροποποίησης 6118/31-12-2020 (pdf)

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 8363/20-8-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (Β ́ 5312) με θέμα: Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας.