Γιατί να το προτιμήσω

Γιατί να το προτιμήσω;

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν από το ΔΠΜΣ, πιστοποίηση επάρκειας Η/Υ που αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ.
 2. Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων, με μεγάλη εμπειρία στην παιδαγωγική επιστήμη, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων.
 3. Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις κατευθύνσεις. Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Ενισχύονται οι δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης, σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).
 5. Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 6. Βελτιώνει τις προσωπικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
 7. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 8. Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (μικροδιδασκαλία, διδασκαλία).
 9. Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 10. Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να διοργανώσουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 11. Παρέχει τα εφόδια για την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης.