Αποθετήριο Διπλωματικών Εργασιών

Η ιστοσελίδα αποτελούσε το αποθετήριο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών  και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» έως και το τέλος του 2020. Μπορείτε να επιλέξετε, να επισκοπήσετε και να κατεβάσετε τις διπλωματικές εργασίες που περιέχονται σε κάθε κατάλογο.

Για να πλοηγηθείτε στο αποθετήριο ακολουθήστε τον σύνδεσμο : https://edutech-thesis.uniwa.gr/

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές των φοιτητών και φοιτητριών του ΔΠΜΣ καταχωρίζονται πλέον στο  Ιδρυματικό Αποθετήριο (I.A.) «Πολυνόη» (“Polynoe”) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής : https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/