Μήνυμα της Διευθύντριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ως Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο ΔΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ προέκυψε μετά από γόνιμη συνεργασία των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών αντίστοιχα, του Ιδρύματος. Χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής. Ήρθε να καλύψει την ανάγκη μιας μεγάλης μερίδας των αποφοίτων, όχι μόνο των Τμημάτων μας αλλά και ολόκληρου του Ιδρύματός μας που θέλουν να ασχοληθούν στον επαγγελματικό τους βίο με την εκπαίδευση, ανεξάρτητα του προσανατολισμού και των γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει από τον πρώτο κύκλο Σπουδών τους στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους Σπουδών.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται όμως και γενικότερα σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής καθώς και οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/νη ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και την Ειδική Αγωγή και Επκαίδευση. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων μέσω απόκτησης νέων γνώσεων στην Παιδαγωγική Επιστήμη με προσέγγιση μέσω καινοτόμων θεωριών, τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Η ύπαρξη τριών κατευθύνσεων, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο ενισχύουν την εξειδίκευση και αυξάνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική δεινότητα των αποφοίτων μας. Η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών έγινε στο ίδιο πλαίσιο και με γνώμονα την δυνατότητα απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία δόθηκε με το ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019. Το ΔΠΜΣ παρέχει επίσης στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ. Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ είναι εκτός των μελών ΔΕΠ των τριών Τμημάτων και του Ιδρύματος γενικότερα, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, Ερευνητές, Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι με αντίστοιχα προσόντα, όλοι καταξιωμένοι επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν και εξαιρετικοί διδάσκοντες και παιδαγωγοί.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Προγράμματός μας τυγχάνουν όλων των παροχών και διευκολύνσεων που προσφέρονται και στους προπτυχιακούς μας φοιτητές/στις προπτυχιακές φοιτήτριες στην εκπαίδευσή τους από το Ίδρυμα. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των φοιτητών/φοιτητριών, όπως ηλεκτρονική γραμματειακή διεκπεραίωση αιτημάτων, κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi, βιβλιοθήκη, πλήρες ιατρείο, γυμναστήριο, εστιατόρια και κυλικεία, χώρους στάθμευσης, συνεδριακό κέντρο, δομές κοινωνικής συμβουλευτικής και μέριμνας, απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, γραφείο διασύνδεσης, καθώς και δομές πρακτικής άσκησης και δια βίου μάθησης. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης).

Επιπρόσθετα, οι σπουδές στην ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021.

Τέλος, το ΔΠΜΣ εντάσσεται στις διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του ΔΠΜΣ, ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας,

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής