ΦΕΚ Χορήγησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019)

ΦΕΚ Χορήγησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΔΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” & “Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση” (ΦΕΚ 3784/τ.Β΄/14-10-2019) (pdf)