Σε ποιους απευθύνεται

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε:

(Α) Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.

(B) Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

  • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.


(Γ) Οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την Ειδική Αγωγή και την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.

(Δ) Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.

(Ε) Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται με την:

  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, κατάρτιση και
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης-επανεκπαίδευσης, ενδοεταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.


(ΣΤ) Οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/νη ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση ή και την αγωγή και φροντίδα της προσχολικής ηλικίας:

  • Να αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσφέρονται είτε συμβατικά, είτε από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας στην εκπαίδευση.
  • Να ενισχύσει τα επαγγελματικά του/της προσόντα αποκτώντας νέες γνώσεις (ή επικαιροποιώντας τες) στην Παιδαγωγική Επιστήμη με προσέγγιση της μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών