Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
(ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019)