Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ

Όλοι οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια


Με την απόφαση 68909/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 4319/τ. Β’/12.08.2022) της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α. αναγνωρίζεται το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εμπίπτει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος.

ΦΕΚ Χορήγησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 4319/τ.Β’/12-08-2022)

ΦΕΚ Χορήγησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019)