Συνάφεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εξασφάλιση διαπιστωμένης συνάφειας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στους αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος διαθέτουν συνάφειας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
(ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021)