Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

Α’  κύκλος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024.

Για όποια ειδίκευση κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και Β΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων.

Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2024

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Eνδιαφέροντος Υποψηφιότητας