Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΚ.3.3.3.3

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB118/

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας με τη χρήση της τεχνολογίας στη διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

  1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των Βιοϊατρικών Επιστημών Θα έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών με τη χρήση της τεχνολογίας στο παιδαγωγικό έργο τη διδακτική Βιοϊατρικών Επιστημών. Στο πλαίσιο έρευνας δράσης θα πλαισιώνουν το παιδαγωγικό έργο με καινοτόμους και δημιουργικές δράσεις.
  2. Είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογών της τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών.
  3. Έχουν ικανότητες να αξιοποιούν την πληροφορία σε μορφές μάθησης με καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά.
  4. Έχουν τις ικανότητες να εντάξουν την νέα τεχνολογία με ποικίλες μορφές και τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας.
  5. Αναγνωρίζουν τη «θετική» συνεισφορά της τεχνολογίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα στα παιδιά με ειδικές «δεξιότητες» χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις Βιοϊατρικές Επιστήμες
  6. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση, την κατανόηση και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές σε γνώριμο ή μη περιβάλλον, εντός του γνωστικού τους πεδίου ή άλλου συναφούς με αυτό.
  7. Είναι σε θέση να κοινοποιούν το σκεπτικό της παιδαγωγικής διαδικασίας που επιλέγουν και τα συμπεράσματά τους τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
  8. Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.