Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΠΑΔΑ

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (pdf)