Κανονισμός Πρακτικής Ασκησης

Κανονισμός πρακτικής άσκησης (pdf)