Κανονισμός Ηλεκτρονικής Μάθησης

Κανονισμός ηλεκτρονικής μάθησης (pdf)