Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΔΑ

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΔΑ (pdf)