Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.3

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουσένα Ελένη