Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφορο- ποιημένης Διδασκαλίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.2.3

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Δελή Ερμιόνη