Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.4

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB122/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Σύνδεση και συνεργασία των επιστημών του εγκεφάλου (Νευροεπιστημών) και των επιστημών της εκπαίδευσης
 • Διαστάσεις της έρευνας του εγκεφάλου
 • Δομικά στοιχεία του νευρικού συστήματος
 • Αρχιτεκτονική των εγκεφαλικών ημισφαιρίων
 • Φαινόμενα ανάπτυξης
 • Ο ανθρώπινος εγκέφαλος: πώς μαθαίνουμε
 • Ζητήματα νευρογλωσσολογίας
 • Νευροβιολογικές βάσεις στην ειδική αγωγή
 • Εγκεφαλική ευπλαστότητα και δια βίου μάθηση
 • Εξέλιξη, νόηση και νόημα στην ανθρώπινη ζωή

 

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των νευροεπιστημών, με απώτερο στόχο την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και την οργάνωση του εγκεφάλου, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα, ώστε να γεφυρωθούν οι οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς με τις πιθανές εφαρμογές τους. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να έχουν κατανοήσει:

 1. Πως προσεγγίζει και ερμηνεύει η Νευροβιολογική Ψυχολογία την ανθρώπινη συμπεριφορά
 2. Τι περιλαμβάνει η μελέτη του ελέγχου της συμπεριφοράς με βάση το Νευρικό Σύστημα
 3. Ποιες είναι οι βασικές μονάδες του Νευρικού συστήματος και πως λειτουργούν
 4. Πως διενεργείται η μετάδοση μηνυμάτων μέσα στο Νευρικό Σύστημα
 5. Ποια είναι τα οργανωμένα νευρωνικά κυκλώματα
 6. Ποιες είναι και τι λειτουργίες εμπεριέχουν οι δύο βασικές υποδιαιρέσεις του Νευρικού Συστήματος: το Περιφερικό και το Κεντρικό Νευρικό
 7. Ποια η συμμετοχή του ενδοκρινούς συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος στη δραστηριότητα του Νευρικού Συστήματος
 8. Πως επηρεάζεται η συμπεριφορά από την πλαστικότητα των νευρωνικών κυκλωμάτων