Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Κωδικός Μαθήματος:

MYK.4.1.1

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

15

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Δελή Ερμιόνη