Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.4.3.1

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

15

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Δελή Ερμιόνη