Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΚ.4.2.2.2

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Ώρες:

Ε

Μονάδες ECTS:

15

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB124/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Οργάνωση και Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων – Το πλαίσιο υλοποίησης των παρακολουθήσεων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Βοηθητικά εργαλεία παρακολουθήσεων στη σχολική τάξη: Πρωτόκολλο και Κλείδα παρατήρησης
 3. Αναστοχασμός και αποτίμηση παρακολουθήσεων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών – Χωρισμός Ομάδων
 5. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 6. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 7. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 8. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 9. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 10. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 11. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών 15′-20′
 12. Αξιολόγηση Μαθήματος από Φοιτητές
 13. Αξιολόγηση Μαθήματος από Εκπαιδευτικούς

 

Περίγραμμα

Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι φοιτητές να παρακολουθήσουν δέκα (10) δίωρες διδασκαλίες σε Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποτυπώσουν διάφορους παράγοντες της διδασκαλίας οι οποίοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μάθηση. (Βοηθητικά εργαλεία: πρωτόκολλο και κλείδα παρατήρησης.) Ειδική έμφαση θα δίνεται στο κατά πόσον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφοδιαστούν με προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • Έχουν ασκηθεί στη συστηματική παρατήρηση.
 • Έχουν αναπτύξει ικανότητες αποτύπωσης της διδα­σκα­λίας.
 • Είναι σε θέση να εντοπίζουν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά / αρνητικά τη μάθηση.
 • Έχουν γνωρίσει καινοτόμες προσεγγίσεις στα διάφορα μαθήματα που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί.
 • Έχουν γνωρίσει τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης και του μαθητικού δυναμικού.