Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

MΥΚ.3.2.1

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB125/


Καθηγητές Μαθήματος

Κουνενού Καλλιόπη


Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη δυναμική της οικογένειας, τη σχέση και την επικοινωνία γονέων-παιδιών και των τρόπων επίδρασης αυτών στην ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα τις δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας.
 • Επιδεικνύουν ενσυναίσθηση στη διαπροσωπική τους επικοινωνία στον επαγγελματικό τους χώρο.
 • Επικοινωνούν με επιτυχία με παιδιά στο επαγγελματικό τους χώρο.
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με γονείς στον επαγγελματικό τους χώρο.
 • Χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία στον επαγγελματικό τους χώρο.
 • Υλοποιούν παρεμβάσεις για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
 • Πραγματοποιούν παρεμβάσεις ενίσχυσης της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης.
 • Πραγματοποιούν παρεμβάσεις ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Υλοποιούν παρεμβάσεις ενίσχυσης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως διαχείρισης συναισθημάτων και στρες, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, θέσπισης και επίτευξης στόχων, παρρησίας, διαπραγμάτευσης, συνηγορίας και ηγεσίας.

Γενικές Ικανότητες

Ο φοιτητής μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • να οδηγείται σε λήψη αποφάσεων με βάση τα κριτήρια διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.
 • να διεξάγει αυτόνομη εργασία.
 • να διεξάγει ομαδική εργασία.
 • να σχεδιάζει και να υλοποιεί παρεμβάσεις.
 • να χρησιμοποιεί με επάρκεια την αναστοχαστική δεξιότητα.
 • να επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία.
 • να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική, και ηθική υπευθυνότητα σε θέματα φύλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).
 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα εφήβων.
 • Τρόποι εμφάνισης των προβλημάτων, τρόποι διαχείρισης από το σχολικό περιβάλλον και τον εκπαιδευτικό.
 • Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων – Ψυχοδυναμικές αλληλεπιδράσεις.
 • Συμβουλευτική οικογένειας.
 • Κρίσεις και συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, διαχείριση των κρίσεων στο σχολείο.
 • Το τραύμα και το έμμεσο τραύμα των παιδιών και των εφήβων. Τρόποι διαχείρισης του τραύματος στα παιδιά και πρόληψη του έμμεσου τραυματισμού των παιδιών.
 • Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση. Εφαρμογές της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συμβούλου στο σχολικό πλαίσιο.
 • Η συμβουλευτική σχέση και ο ρόλος της στη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή.
 • Το φύλο και η διαφοροποίηση της συμβουλευτικής παρέμβασης.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε δεξιότητες συμβουλευτικής & επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση της ενσυναίσθησης, δεξιότητες ακρόασης (λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση), δεξιότητες αντανάκλασης (παράφραση, αναπλαισίωση, αντανάκλαση νοήματος, αντανάκλαση συναισθήματος, ανατροφοδότηση, περίληψη).
 • Επικοινωνία με τους γονείς και τρόποι επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους γονέων μαθητών. Στρες του εκπαιδευτικού-πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης του εκπαιδευτικού.  Ψυχολογία της επικοινωνίας. Η παρενόχληση ως συγκρουσιακή επικοινωνία.