Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.1

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουσένα Ελένη