Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.2.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT116/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Φαμέλης Ιωάννης

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει βασικά θέματα τόσο της Μαθηματικής Επιστήμης όσο και των Φυσικών Επιστημών, στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος του ∆ημοτικού Σχολείου καινα βοηθήσει τους φοιτητές, ως μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, βασισμένες σε σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να:

  1. Αναφέρουν τους σκοπούς και στόχους αλλά και να εκτιμούν τη σημασία της διδασκαλίας των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο ∆ημοτικό Σχολείο, σε σχέση με τον ευρύτερο στόχο του επιστημονικού αλφαβητισμού.
  2. Επισημαίνουν τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και να τα ερμηνεύουν σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρητικές θέσεις της γνωστικής ψυχολογίας και της διδακτικής των επιστημών αυτών.
  3. Σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες βασισμένες σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικής(οικοδομισμός, ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης, διερώτηση).
  4. Αναγνωρίζουν το ρόλο και σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας στην διδασκαλία των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
  5. Κατανοούν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία, να χρησιμοποιούν πληροφοριακά γνωστικά εργαλεία για διδασκαλία και μάθηση και να αναπτύσσουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποίησης διάφορων πληροφορικών εργαλείων στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.
  6. Να αναπτύξουν προσωπικές φιλοσοφίες για τη μάθηση και διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών.
  7. Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σκέψης και επιστημονικής μεθόδου.