Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.1

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT116/Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα αναμένεται να:

 • αναφέρουν τους σκοπούς και στόχους αλλά και να εκτιμούν τη σημασία της διδασκαλίας των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο  Σχολείο, σε σχέση με τον ευρύτερο στόχο του επιστημονικού αλφαβητισμού.
 • επισημαίνουν τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και να τα ερμηνεύουν σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρητικές θέσεις της γνωστικής ψυχολογίας και της διδακτικής των επιστημών αυτών.
 • σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες βασισμένες σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικής (οικοδομισμός, ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης, διερώτηση).
 • αναγνωρίζουν το ρόλο και σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας στην διδασκαλία των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
 • κατανοούν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία, να χρησιμοποιούν πληροφοριακά γνωστικά εργαλεία για διδασκαλία και μάθηση και να αναπτύσσουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποίησης διάφορων πληροφορικών εργαλείων στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.
 • Να αναπτύξουν προσωπικές φιλοσοφίες για τη μάθηση και διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών.
 • Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σκέψης και επιστημονικής μεθόδου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων για τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων έρευνας σχετικά με τη διδακτική των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και στον προβληματισμό των φοιτητών για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών επιστημών.

Μετά από ένα κοινό κύκλο μαθημάτων οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις αυτή της Πρωτοβάθμιας και αυτή της Δευτεροβάθμιας.

 • Οι βασικές μεταβλητές της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε).                                 
 • “Μελέτη ιδεών και αναπαραστάσεων των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φ.Ε.
 • Η διδακτική της επίλυσης προβλημάτων (problemsolving) στις Φ.Ε.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 • Κοινωνικό-επιστημονικά ζητήματα (ΚΕΖ) και διδακτική πράξη
 • Σύγχρονοι διδακτικοί στόχοι – Αυθεντικά περιβάλλοντα – Αξιοποίηση της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία
 • “Νανοτεχνολογία και Α’-βάθμια Εκπαίδευση”
 • Περιβαλλοντικά θέματα και Αειφορία
 • Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων στα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση εργαλείων WEB 2.0 στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και ψηφιακών εργαλείων προσομοίωσης στις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 • Σύγχρονες μαθηματικές θεωρίες εκπαίδευσης στα Μαθηματικά. Η Τεχνολογία ως εργαλείο στη διδασκαλία των Μαθηματικών εννοιών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. To ChatGpt στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Μαθηματικά με τον υπολογιστή.
 • Εργαστηριακό Μάθημα με διδακτικτά σενάρια στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
 • Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με χρήση Η/Υ και διαδικτύου.  Τεχνητή Νοημοσύνη και διδασκαλία των Μαθηματικών.
 • Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με χρήση Η/Υ και διαδικτύου.
 • Οι φυσικοχημικές ιδιότητες και οι εφαρμογές των υλικών ως εργαλείο για την κατανόηση και διδασκαλία θεμάτων Φυσικής και Χημείας στο Γυμνάσιο και Λύκειο.