Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (pdf)ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 11 2019

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΠΜΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Διάλεξη Τίτλος Μαθήματος Ώρα Ημερομηνία Τίτλος διάλεξης
1,2 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 22/11/19 Εισαγωγική βάση
19:00-21:00 Ιδεολογική αφετηρία των σχεδίων εργασίας
3,4 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 29/11/19 Τι είναι σχέδιο εργασίας – Διαφορετικοί τύποι σχεδίων εργασίας  – Τα πλεονεκτήματα και τα όρια των σχεδίων εργασίας
19:00-21:00 Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας
5,6 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 6/12/19 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας
19:00-21:00 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων εργασίας
7,8 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 13/12/19 Διαθεματικότητα / διεπιστημονικότητα των σχεδίων εργασίας
Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας: Η κοινωνική διάσταση της γραφής
19:00-21:00 Συμμετοχικές  διδακτικές τεχνικές – Ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών
Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας: Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής
9,10 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 20/12/19 Ομαδοσυνεργατική μάθηση – Μάθηση μέσα από́ την ανάπτυξη κλίματος ενεργού́ συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων
19:00-21:00 Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας
11,12 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 17:00-19:00 10/1/20 Βιωματική́ και ανακαλυπτική́ μάθηση μέσα από́ τη χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή́ έρευνας, μελέτη πεδίου, κ.λπ.).
19:00-21:00 Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ:

Διάλεξη Τίτλος Μαθήματος Ώρα Ημερομηνία Τίτλος διάλεξης
1,2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 23/11/19 Εισαγωγή (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές, μέθοδοι δειγματοληψίας)
12:00-14:00 Περιγραφική Στατιστική: πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, διαγράμματα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς
3,4 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 30/11/19 Έλεγχοι υποθέσεων – διαστήματα εμπιστοσύνης (t-test)
12:00-14:00
5,6 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 7/12/19 Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
12:00-14:00 Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
7,8 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 14/12/19 Εργαστήριο Βιοστατιστικής
12:00-14:00
9,10 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 21/12/19 Εργαστήριο Βιοστατιστικής
12:00-14:00
11,12 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 10:00-12:00 11/1/20 Μη παραμετρικοί έλεγχοι (έλεγχος Χ2)
12:00-14:00