Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (pdf)

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΠΜΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Διάλεξη

Τίτλος Μαθήματος

Ώρα

Ημ/νία

Τίτλος διάλεξης

1,2

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

4/10/2019

Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση Ι-II

19:00-2100

3,4

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

11/10/2019

Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0 και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση Ι-II

19:00-2100

5,6

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

18/10/2019

Εργαλεία δημιουργίας online αξιολογήσεων και ερωτηματολογίων Ι-II (εργαστήριο)

19:00-21:00

7,8

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

25/10/2019

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  on line μαθημάτων Ι-II

19:00-21:00

9,10

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

1/11/2019

Εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης Ι-II (εργαστήριο)

19:00-21:00

Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0 Ι-II (εργαστήριο)

11,12

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

17:00-19:00

8/11/2019

Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων

19:00-2100

 

Διάλεξη

Τίτλος Μαθήματος

Ώρα

Ημ/νία

Τίτλος διάλεξης

1,2

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

15/11/2019

Εισαγωγική βάση

19:00-21:00

Ιδεολογική αφετηρία των σχεδίων εργασίας

3,4

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

22/11/2019

Τι είναι σχέδιο εργασίας – Διαφορετικοί τύποι σχεδίων εργασίας  – Τα πλεονεκτήματα και τα όρια των σχεδίων εργασίας

19:00-21:00

Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας

5,6

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

29/11/2019

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας

19:00-21:00

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων εργασίας

7,8

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

6/12/2019

Διαθεματικότητα / διεπιστημονικότητα των σχεδίων εργασίας

Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας: Η κοινωνική διάσταση της γραφής

19:00-21:00

Συμμετοχικές  διδακτικές τεχνικές – Ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών

Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας: Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής

9­­,10

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

13/12/2019

Ομαδοσυνεργατική μάθηση – Μάθηση μέσα από́ την ανάπτυξη κλίματος ενεργού́ συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων

19:00-21:00

Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας

11,12

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίων (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

17:00-19:00

20/12/2019

Βιωματική́ και ανακαλυπτική́ μάθηση μέσα από́ τη χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή́ έρευνας, μελέτη πεδίου, κ.λπ.).

19:00-21:00

Εργαστήριο: Παραδείγματα και καλές πρακτικές σχεδίων εργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ:

Διάλεξη

Τίτλος Μαθήματος

Ώρα

Ημερομηνία

Τίτλος διάλεξης

1,2

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

5/10/2019

Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου

12:00-14:00

Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

5/10/2019

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Βασικές Έννοιες – Είδη – Μορφές

12:00-14:00

Αρχές και Είδη Αξιολογικών Μοντέλων

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

5/10/2019

Βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών

12:00-14:00

Το περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας

3,4

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

12/10/2019

Αντιγραφή του γονιδιώματος

12:00-14:00

Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

12/10/2019

Αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων- Αξιολόγηση διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

12:00-14:00

 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Στόχοι – διαστάσεις – κριτήρια αξιολόγησης

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

12/10/2019

Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος – Σύγκριση με Ε.Ε.

12:00-14:00

Οργάνωση εκπαιδευτικής μονάδας – έλεγχος & αξιολόγηση

5,6

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

19/10/2019

Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA

12:00-14:00

Μοριακή φυλογενετική

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

19/10/2019

Σκοπός της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, γενικές αρχές και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

12:00-14:00

Τομείς αξιολόγησης εκπαιδευτικών

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

19/10/2019

Κατανόηση των γκρουπ και διοίκηση εργασιακών ομάδων – ανάπτυξη δεξιοτήτων

12:00-14:00

Οικονομικά της εκπαίδευσης – Προγραμματισμός δράσης

7,8

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

26/10/2019

Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες

12:00-14:00

Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα – Turner

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

26/10/2019

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας – Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου

12:00-14:00

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

26/10/2019

Διοίκηση ολικής ποιότητας και εκπαίδευση

12:00-14:00

Διαχείριση κρίσεων

9,10

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

2/11/2019

Δυσκολίες λόγου και ομιλίας & (10) Δυσκολίες γραπτού λόγου

12:00-14:00

Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

2/11/2019

Η σημασία της ανάλυσης, ερμηνείας και αξιοποίησης των αξιολογικών δεδομένων

12:00-14:00

Τεχνικές συλλογής δεδομένων

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

2/11/2019

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

12:00-14:00

Διεύθυνση – ηγεσία της εκπαιδευτικής μονάδας

11,12

Γενετική Μαθησιακών Δυσκολιών

10:00-12:00

9/11/2019

Δυσκολίες μαθηματικού λόγου

12:00-14:00

Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10:00-12:00

9/11/2019

Λογισμικά εκπαιδευτικής αξιολόγησης – Εργαλεία για τον σχεδιασμό/ανάπτυξη ρουμπρικών αξιολόγησης, portfolio, εννοιολογικού χάρτη

12:00-14:00

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

10:00-12:00

9/11/2019

Σύγχρονες προσεγγίσεις στο management

12:00-14:00

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Συμφωνία της Bologna / Παρουσιάσεις εργασιών

 

Διάλεξη

Τίτλος Μαθήματος

Ώρα

Ημ/νία

Τίτλος διάλεξης

1,2

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

16/11/2019

Εισαγωγή (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές, μέθοδοι δειγματοληψίας)

12:00-14:00

Περιγραφική Στατιστική: πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, διαγράμματα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς

3,4

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

23/11/2019

Έλεγχοι υποθέσεων – διαστήματα εμπιστοσύνης (t-test)

12:00-14:00

5,6

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

30/11/2019

Εργαστήριο Βιοστατιστικής

12:00-14:00

7,8

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

7/12/2019

Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας

12:00-14:00

Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

9,10

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

14/12/2019

Εργαστήριο Βιοστατιστικής

12:00-14:00

11,12

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

10:00-12:00

21/12/2019

Μη παραμετρικοί έλεγχοι (έλεγχος Χ2)

12:00-14:00