Ειδίκευση “Προσχολικής Αγωγής” 2022-2023

ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜΥΚ.3.1.3)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης-  Επαγγελματική καθοδήγηση /Mentoring.
12:00-14:00 Ατομικές Ικανότητες vs. Συστημικές Ικανότητες.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Δεξιότητες ακρόασης για επαγγελματική σταδιοδρομία.
12:00-14:00 Επικοινωνία και συνεργασία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Συνδιδασκαλία και επαγγελματική αυτονομία. Η μονάδα προσχολικής αγωγής ως μανθάνουσα κοινότητα. Μελέτη περίπτωσης.
12:00-14:00 Διαχείριση κρίσεων στη μονάδα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Ο παιδαγωγός ως ερευνητής. Έρευνα δράσης. Αξιολόγηση και δημοσιοποίηση.
12:00-14:00 Παιδαγωγική ομάδα και η λειτουργία της.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Δράσεις αδελφοποίησης δομών προσχολικής αγωγής.
12:00-14:00 Επιμόρφωση και έρευνα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Ο προσχολικός οργανισμός ως κοινωνία πολιτών.
12:00-14:00 Κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας.
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΜΥΚ.3.1.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας. Ψυχοπαιδαγωγικές διεργασίες.
19:00-21:00 Διαμορφώνοντας την προσχολική ηλικία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Παιδί και πρώιμες αλληλεπιδράσεις.
19:00-21:00 Παραμέληση και κακοποίηση του παιδιού. Ψυχο-Παιδαγωγική και φορείς προστασίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Επικοινωνία μεταξύ των πλαισίων εκπαίδευσης και οικογένειας. Προώθηση της αυτονομίας των παιδιών.
19:00-21:00 Ποιότητα και προσβασιμότητα στην προσχολική αγωγή. Σύγχρονες προσεγγίσεις της ποιότητας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Ταυτότητα/ες της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Πολιτισμικές όψεις της Παιδικής Ηλικίας
19:00-21:00 Εμφυλες διαστάσεις της παιδικής ηλικίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Ανισότητες και αποκλεισμοί στην προσχολική αγωγή.
19:00-21:00 Ανισότητες και αποκλεισμοί στην προσχολική αγωγή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Παιδική ηλικία και μετανάστευση. Τα παιδιά ως πολίτες με δικαιώματα.
19:00-21:00 Δικαιώματα και προστασία του παιδιού.
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΥΚ.3.1.4)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ & ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 17:00-19:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 17:00-19:00 ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:  ΧΩΡΟΣ – ΥΛΙΚΟ-ΜΕΣΑ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-19:00 ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ:  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-(ΚΟΥΚΛΟ/) ΘΕΑΤΡΟ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-19:00 ΜΟΥΣΕΙΟ:   ΧΩΡΟΣ-ΕΚΘΕΜΑΤΑ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00  ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
19:00-21:00 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ  -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
19:00-21:00
     
01/04/2023-10/05/2023: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ Ή ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ: ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ή ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  Ή  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ κλπ  (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 ΩΡΕΣ )
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΥΚ.3.1.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Δημιουργικότητα, θεωρητικές προσεγγίσεις.
12:00-14:00 Ψηφιακή Επικοινωνία
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Παιδαγωγική πράξη και ψηφιακή πραγματικότητα – Η Παιδαγωγική των ψηφιακών μέσων – Τεχνολογικός εγγραμματισμός στην προσχολική ηλικία.
12:00-14:00 Παιχνιώδεις  μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες. Αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά για την προσχολική ηλικία.
12:00-14:00 Καινοτομία, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Προσεγγίζοντας θέματα από τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο με τη χρήση ΤΠΕ.
12:00-14:00 Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές πρακτικές: δυνητικά οφέλη και περιορισμοί για τους παιδαγωγούς του μέλλοντος.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Γλώσσα, Δημιουργική γραφή, Ψηφιακό παιδικό βιβλίο.Εικαστικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ.
12:00-14:00 Καινοτόμες δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, με τη χρήση ΤΠΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Μηνύματα και σήματα στον ψηφιακό κόσμο –Μορφές έκφρασης και δημιουργικότητας με τη χρήση ΤΠΕ.
12:00-14:00 Ψηφιακή πολιτότητα και εκπαίδευση