Ζ’ κύκλος

ΜΑΘΗΜΑ: Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη της προσωπικότητας στην παιδική ηλικία
19:00-21:00 Κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη της προσωπικότητας στην εφηβική ηλικία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Θεωρίες μάθησης και εφαρμογής στην εκαπιδευτική διαδικασία. Σύνθετες γνωστικές λειτουργίες
19:00-21:00 Θεωρίες μάθησης και εφαρμογής στην εκαπιδευτική διαδικασία. Σύνθετες γνωστικές λειτουργίες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης στην παιδική και εφηβική ηλικία. Νοημοσύνη, συναισθηματική νοημοσύνη. Μνήμη.
19:00-21:00 Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης στην παιδική και εφηβική ηλικία. Νοημοσύνη, συναισθηματική νοημοσύνη. Μνήμη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Θεωρία Προσκόλλησης/δεσμού, Θεωρία 5 παραγόντων της προσωπικότητας. 
19:00-21:00 Θεωρία Προσκόλλησης/δεσμού, Θεωρία 5 παραγόντων της προσωπικότητας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες (παιδιά ΑμΕΑ και παιδιά με υψηλέ νοητικές ικανότητες. 
19:00-21:00 Μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες (παιδιά ΑμΕΑ και παιδιά με υψηλέ νοητικές ικανότητες. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-19:00 Ψυχοδυναμική προσέγγιση. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού
19:00-21:00 Ψυχοδυναμική προσέγγιση. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού
ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση
ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Ανάπτυξη ιστότοπων, ιστολογίων, και Wikis με εργαλεία Web 2.0 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Το βίντεο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (ανάπτυξη βίντεο, διαδραστικού βίντεο, μαθημάτων βασισμένων σε βίντεο) (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-14:00 Ευφυή Διδακτικά Συστήματα
Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
ΜΑΘΗΜΑ: Νευρο-Επιστήμη και Ειδική Αγωγή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-19:00 Εισαγωγή – Δομικά στοιχεία του νευρικού συστήματος
19:00-21:00 Ανατομία Νευρικού συστήματος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-19:00 Διαστάσεις της έρευνας του εγκεφάλου
19:00-21:00 Μνημονική παγίωση και συναπτική πλαστικότητα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-19:00 Αρχιτεκτονική του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων
19:00-21:00 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος: πώς μαθαίνουμε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Εγκεφαλική ευπλαστότητα και λειτουργική αντιστάθμιση – Εξέλιξη, νόηση και νόημα
19:00-21:00 Εξέλιξη, νόηση και νόημα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Νευροεπιστήμη και Ειδική Αγωγή 
Μάθηση και τρίτη ηλικία
19:00-21:00 O Κοινωνικός Εγκέφαλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Φαινόμενα ανάπτυξης
19:00-21:00 In silico (ψηφιακή ανάλυση) προσεγγίσεις του νευρικού συστήματος
In silico (ψηφιακή ανάλυση) προσεγγίσεις του νευρικού συστήματος
ΜΑΘΗΜΑ: Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της Ένταξης-Συμπερίληψης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ & ΜΟΥΣΕΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-12:00 Παιδαγωγική Επιστήμη. Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις
12:00-14:00 Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-12:00 Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις – Εργαστήριο
12:00-14:00 Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις – Εργαστήριο
ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-12:00 Εκπαίδευση για την ταυτότητα του Πολίτη
12:00-14:00 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Επιστήμη και Γνώση. Επίσημη Γνώση 
12:00-14:00 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Οργάνωση διδακτικού έργου. Σχεδιασμός, υλοποίηση (Προσχολική)
10:00-12:00 Οργάνωση διδακτικού έργου. Σχεδιασμός, υλοποίηση (Δημοτική – Δευτεροβάθμια)
12:00-14:00 Σχεδιασμός διδασκαλίας με δομημένο σχέδιο μαθήματος στο πλαίσιο αυθεντικής μάθησης και αξιολόγησης.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία (Προσχολική) 
12:00-14:00 Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Προσχολική)
10:00-14:00 Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές Ένταξης – Συμπερίληψης (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια)