Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των ψηφιακών υπογραφών που εκδίδει το ΠΑΔΑ μέσω της Αρχής Πιστοποίησης HARICA

Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των ψηφιακών υπογραφών που εκδίδει το ΠΑΔΑ μέσω της Αρχής Πιστοποίησης HARICA

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει αλλάξει η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των ψηφιακών υπογραφών που εκδίδει το ΠΑΔΑ μέσω της Αρχής Πιστοποίησης HARICA.

Μέρος της διαδικασίας είναι πλέον η φυσική ταυτοποίηση του αιτούντα.

«Η επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους Validators της HARICA για το ΠΑΔΑ προϋποθέτει τη φυσική σας παρουσία για την ταυτοποίηση με μία από τις παρακάτω επιλογές:

  1. Φυσική παρουσία σε ένα Γραφείο Ηλεκτρονικής Υπογραφής του ΠΑΔΑ μαζί με τo επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που έχετε ανεβάσει στην αίτηση (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) ή
  2. Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπλήρωση και επικαιροποίηση σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (ΟΧΙ από gov.gr) για το γνήσιο της υπογραφής και αποστολή της συστημένα ή με courier σε ένα από τα γραφεία Ψηφιακής Υπογραφής (Υπόψη κ. Στεργιόπουλου ή κ. Μπότση)»

Αυτό σημαίνει πως ή θα πρέπει να έρθει κάποιος στο γραφείο μας με την ταυτότητά του να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση προς τη Harica ή  να πάει σε ένα ΚΕΠ να την υπογράψει εκεί, να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής και να μας το στείλουν. Η έγκριση γίνεται αφότου έχουμε λάβει το πρωτότυπο της δήλωσης.

 

Ενδεικτικά:
Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Π. Ράλλη & Θηβών 250,
Πρωτόκολλο (για Κο Στεργιόπουλο)
Αιγάλεω Τ.Κ. 12241, Αθήνα
+30-210-5381800

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στις οδηγίες στον ιστότοπο της Ψηφιακής Υπογραφής στο ΠΑΔΑ, Αιτήσεις για Α και Β.
https://www.uniwa.gr/psifiaki-ypografi/

 

Γραφείο Ηλεκτρονικής Υπογραφής
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12241 Αθήνα
Τηλ.: 2105381800