Ανακοίνωση σχετικά με την καλοκαιρινή λειτουργία της γραμματείας του ΔΠΜΣ