Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή τελών φοίτησης ΔΠΜΣ (Ζ΄ κύκλος)

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή τελών φοίτησης ΔΠΜΣ (Ζ΄ κύκλος)

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 4974/24-03-2022
2 4975/24-03-2022
3 4978/24-03-2022
4 4981/24-03-2022
5 4982/24-03-2022
6 4983/24-03-2022
7 4985/24-03-2022
8 4986/24-03-2022
9 4987/24-03-2022
10 4990/24-03-2022
11 4992/24-03-2022
12 4993/24-03-2022
13 4994/24-03-2022
14 4995/24-03-2022
15 4997/24-03-2022
16 4998/24-03-2022
17 5001/24-03-2022
18 5004/24-03-2022
19 5005/24-03-2022
20 5008/24-03-2022
21 5009/24-03-2022
22 5010/24-03-2022
23 5020/24-03-2022
24 5022/24-03-2022
25 5023/24-03-2022
26 5024/24-03-2022
27 5025/24-03-2022
28 5026/24-03-2022
29 5030/24-03-2022
30 5033/24-03-2022
31 5034/24-03-2022
32 5036/24-03-2022
33 5037/24-03-2022
34 5038/24-03-2022
35 5039/24-03-2022

 

Απορρίπτονται σύμφωνα με την αριθ. 131757/Ζ1/02-08-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 4989/24-03-2022
2 4991/24-03-2022
3 5003/24-03-2022
4 5042/24-03-2022

 

Απορρίπτονται σύμφωνα με την με αριθ. 79803/Ζ1/05.07.2020 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/08.07.2020) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα κρίσιμα ποσά ατομικού και οικογενειακού ισοδύναμου εισοδήματος, που αποτελούν κριτήρια απαλλαγής

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 4976/24-03-2022
2 4977/24-03-2022
3 4979/24-03-2022
4 4980/24-03-2022
5 4984/24-03-2022
6 4988/24-03-2022
7 4996/24-03-2022
8 4999/24-03-2022
9 5000/24-03-2022
10 5002/24-03-2022
11 5006/24-03-2022
12 5007/24-03-2022
13 5017/24-03-2022
14 5018/24-03-2022
15 5019/24-03-2022
16 5021/24-03-2022
17 5027/24-03-2022
18 5028/24-03-2022
19 5029/24-03-2022
20 5031/24-03-2022
21 5032/24-03-2022
22 5035/24-03-2022
23 5040/24-03-2022
24 5041/24-03-2022