Μαθήματα Επιλογής [Φοιτητές Γ΄ Κύκλου]

Μαθήματα Επιλογής [Φοιτητές Γ΄ Κύκλου]

Οι φοιτητές του Γ’ κύκλου στο επισυναπτόμενο αρχείο θα ενημερωθούν για τις αίθουσες διδασκαλίας και τους Συντονιστές Καθηγητές των μαθημάτων επιλογής του Β Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Μαθήματα Επιλογής Γ Κύκλος Ακαδημαϊκό Έτος 2019 2020