Μέτρα προφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του καύσωνα