Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (Γ΄κύκλος ΔΠΜΣ)