Οδηγίες της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την περίπτωση σεισμού