Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον έβδομο (ζ’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον έβδομο (ζ’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τις/τους υποψηφίους για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους στο ΔΠΜΣ. Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και στις επιτυχούσες.  Ακολουθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στον έβδομο κύκλο του ΔΠΜΣ, ανά ειδίκευση σπουδών.

Η πρώτη στήλη κάθε πίνακα αφορά στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η δεύτερη στο αποτέλεσμα (εισακτέος/εισακτέα ή μη),
η τρίτη στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
και τη τέταρτη στα αρχικά του επωνύμου και του ονόματος του/της υποψηφίου.

Εκ της διευθύνσεως

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον έβδομο (ζ΄) κύκλο του ΔΠΜΣ
Ειδίκευση “Προσχολικής Αγωγής”

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
4443/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Κ.Χ.
4487/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Σ.Ε.
4360/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,4 Π.Ε.
4243/11-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Σ.Α.
4427/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,8 Ο.Μ.
4341/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Ν.Μ.
4369/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Λ.Α.
4462/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,6 Γ.Ρ.-Α.
4426/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Γ.Λ.
4419/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Α.Ν.
4423/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Ε.Μ.
4348/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Ε.-Ε.
4466/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Κ.Ε.
4291/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Μ.Σ.
4374/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,0 Μ.Ε.-Χ.
4193/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,0 Ρ.Α.
4418/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,9 Τ.Ι.
4211/03-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Μ.Ε.
4469/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Μ.Χ.
4429/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Π.Δ.
4340/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Τ.Α.
4299/19-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Π.Α.
4421/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Τ.Ε.-Δ.
       
4504/31-01-2022   6,2 Μ.Μ.
4401/31-01-2022   6,0 Τ.Κ.
4470/31-01-2022   5,9 Κ.Ε.
4354/28-01-2022   5,8 Ν.Β.
4349/28-01-2022   4,8 Π.Κ.
4190/27-12-2021   1,0 Σ.Α.

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον έβδομο (ζ΄) κύκλο του ΔΠΜΣ –
Ειδίκευση “Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
4512/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,1 Χ.Δ.
4221/07-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,0 Π.Ε.
4415/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Π.Δ.
4465/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Σ.Σ.
4219/05-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Τ.Α.
4200/29-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Σ.Ν.
4202/30-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Κ.Ν.
4407/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Χ.Ά.
4505/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Λ.Α.-Μ.
4178/22-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Γ.Ε.
4424/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,9 Κ.Δ.
4218/05-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,9 Α.Κ.
4417/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,8 Π.Ν.
4375/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,8 Τ.Ε.
4432/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Α.Γ.
4507/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,6 Π.Σ.
4357/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Γ.Β.
4328/21-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Χ.Ν.
4491/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Γ.Ο.
4245/12-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Ν.Α.
4214/05-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Μ.Α.
4282/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Τ.Μ.-Μ.
4448/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Σ.Κ.
4442/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Χ.Α.
4335/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Λ.Α.
4382/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Μ.Σ.
4337/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Ρ.Ρ.
4368/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Μ.Σ.
4435/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Ν.Θ.
4383/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Δ.Ε.
4508/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Σ.Μ.
4413/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Κ.Ν.
4261/13-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Ι.Δ.
4379/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Π.Α.
4185/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Χ.Π.
4408/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Χ.Γ.
4467/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Π.Ν.
4186/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Μ.Α.
4196/29-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Τ.Β.
4425/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Κ.Μ.-Α.
4197/29-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Δ.Α.
4300/19-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Μ.Α.
4168/22-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Β.Ο.
4510/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Γ.Μ.-Α.
4480/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Κ.Ε.-Κ.
       
4241/11-01-2022   6,2 Ν.Α.
4398/31-01-2022   6,2 Π.Μ.
4236/10-01-2022   6,1 Τ.Π.
4471/31-01-2022   6,1 Π.Δ.-Μ.
4365/28-01-2022   6,0 Α.Α.
4524/01-02-2022   5,9 Ξ.Π.
4208/03-01-2022   5,8 Π.Ι.
4174/22-12-2021   5,7 Λ.Γ.
4367/28-01-2022   5,7 Κ.Α.
4372/28-01-2022   5,7 Μ.Γ.
4262/13-01-2022   5,6 Κ.Δ.
4414/31-01-2022   5,6 Ξ.Π.
4170/22-12-2021   5,6 Σ.Ε.
4177/22-12-2021   5,4 Κ.Α.
4169/22-12-2021   5,4 Α.Ν.
4205/03-01-2022   5,4 Ν.Θ.
4477/31-01-2022   5,3 Λ.Α.
4308/19-01-2022   5,1 Μ.Ι.
4351/28-01-2022   4,9 Α.Ε.
4476/31-01-2022   4,5 Β.Γ.-Α.
4486/31-01-2022   4,3 Γ.Ν.

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον έβδομο (ζ΄) κύκλο του ΔΠΜΣ
Ειδίκευση “Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης”

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
4347/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,2 Κ.Σ.
4172/22-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 9,1 Β.Γ.
4263/13-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,0 Σ.Σ.
4503/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Μ.Β.
4298/19-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Τ.Τ.Ι.
4488/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Β.Π.
4499/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Π.Μ.
4502/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Θ.Ζ.
4220/05-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Λ.Κ.
4385/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Π.Σ.
4506/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Ν.Δ.
4450/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,4 Π.Ι.
4472/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Ρ.Δ.
4406/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Μ.Α.
4381/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Μ.Β.
4198/29-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Μ.Ε.
4422/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Α.Ε.
4288/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Ζ.Α.
4376/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Β.Π.
4292/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Μ.Ε.
4266/14-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,9 Σ.Α.
4194/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,8 Σ.Ι.
4244/12-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Α.Μ.
4460/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Κ.Α.
4283/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Σ.Ι.
4181/22-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Τ.Α.
4458/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Σ.Ε.
4359/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Α.Σ.
4473/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,6 Τ.Α.
4188/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,6 Μ.Α.
4451/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Α.Π.
4192/27-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Σ.Χ.
4297/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Κ.Ε.
4358/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Λ.Ι.
4265/13-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Β.Α.
4224/07-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Λ.Β.
4485/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Μ.Π.
4456/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,4 Κ.Κ.
4409/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Γ.Ε.
4179/22-12-2021 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Δ.Ε.
4370/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Υ.Χ.
4286/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Ρ.Ε.
4287/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Σ.Α.
4445/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Σ.
4454/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Κ.
4497/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Θ.Α.
4439/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Π.Σ.
4373/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Ν.
4397/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Τ.Κ.
4233/10-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Δ.Α.
4356/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Κ.
4296/18-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Σ.Σ.
4363/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Μ.Δ.
4430/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Τ.Π.
4449/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Α.
4457/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Π.Ι.
4428/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Τ.Π.
4459/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Χ.Μ.
4344/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Γ.Δ.
4338/28-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Σ.Κ.
4403/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Κ.Β.
4436/31-01-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Π.Ν.
       
4410/31-01-2022   7,1 Ν.Ε.
4496/31-01-2022   6,9 Π.Κ.
4339/28-01-2022   6,9 Γ.Α.
4342/28-01-2022   6,7 Β.Δ.
4207/03-01-2022   6,6 Τ.Β.
4483/31-01-2022   6,6 Α.Μ.
4350/28-01-2022   6,6 Κ.Λ.
4216/05-01-2022   6,5 Ζ.Δ.
4498/31-01-2022   6,4 Γ.Β.
4309/19-01-2022   6,3 Λ.Ε.
4289/18-01-2022   6,3 Β.Ε.
4345/28-01-2022   6,3 Μ.Ε.
4455/31-01-2022   6,2 Σ.Ι.
4474/31-01-2022   6,2 Μ.Σ.-Δ.
4210/03-01-2022   6,2 Β.Ε.
4361/28-01-2022   6,2 Ζ.Ε.
4493/31-01-2022   6,2 Γ.Ε.
4294/18-01-2022   6,2 Κ.Κ.
4201/30-12-2021   6,1 Κ.Ε.-Χ.
4240/11-01-2022   6,1 Κ.Κ.
4441/31-01-2022   6,1 Μ.Ζ.
4293/18-01-2022   6,1 Τ.Γ.
4171/22-12-2021   6,1 Κ.Γ.
4355/28-01-2022   6,1 Α.Ι.
4377/28-01-2022   6,1 Κ.Χ.
4378/28-01-2022   6,1 Κ.Θ.
4222/07-01-2022   6,1 Ο.Δ.
4494/31-01-2022   6,0 Κ.Μ.
4468/31-01-2022   6,0 Λ.Ν.
4285/18-01-2022   6,0 Κ.Δ.
4295/18-01-2022   5,9 Μ.Λ.
4352/28-01-2022   5,9 Κ.Α.-Μ.
4206/03-01-2022   5,8 Γ.Α.
4310/19-01-2022   5,8 Φ.Δ.
4452/31-01-2022   5,8 Ζ.Μ.
4511/31-01-2022   5,8 Μ.Μ.-Α.
4463/31-01-2022   5,8 Σ.Μ.
4281/18-01-2022   5,7 Γ.Φ.
4184/23-12-2021   5,6 Μ.Σ.
4492/31-01-2022   5,6 Κ.Ε.
4438/31-01-2022   5,6 Κ.Β.
4420/31-01-2022   5,6 Φ.Μ.
4509/31-01-2022   5,6 Κ.Δ.
4175/22-12-2021   5,6 Σ.Α.
4433/31-01-2022   5,6 Ν.Π.
4434/31-01-2022   5,6 Χ.Α.
4189/27-12-2021   5,6 Β.Δ.
4453/31-01-2022   5,5 Π.Κ.
4479/31-01-2022   5,5 Ρ.Β.
4242/11-01-2022   5,5 Α.Δ.
4402/31-01-2022   5,5 Κ.Α.
4353/28-01-2022   5,5 Ρ.Α.
4431/31-01-2022   5,5 Σ.Κ.
4405/31-01-2022   5,5 Γ.Α.
4237/10-01-2022   5,5 Μ.Α.
4440/31-01-2022   5,5 Χ.Β.
4176/22-12-2021   5,5 Ι.Ε.
4346/28-01-2022   5,4 Ζ.Π.
4416/31-01-2022   5,4 Κ.Α.
4404/31-01-2022   5,3 Ο.Α.-Μ.
4475/31-01-2022   5,3 Κ.Α.
4484/31-01-2022   5,3 Π.Σ.
4212/03-01-2022   5,3 Δ.Α.
4343/28-01-2022   5,2 Β.Κ.
4481/31-01-2022   5,2 Κ.Δ.
4336/28-01-2022   5,1 Π.Χ.
4371/28-01-2022   5,0 Σ.Σ.-Ν.
4380/28-01-2022   5,0 Σ.Β.
4191/27-12-2021   5,0 Π.Α.
4364/28-01-2022   4,8 Η.Ι.
4362/28-01-2022   4,7 Ι.Α.
4267/14-01-2022   4,7 Μ.Μ.
4180/22-12-2021   4,6 Α.Ε.
4238/11-01-2022   4,6 Σ.Ε.
4366/28-01-2022   4,5 Μ.Σ.Ε.
4447/31-01-2022   4,5 Κ.Ε.
4239/11-01-2022   4,4 Σ.Δ.
4478/31-01-2022   4,4 Α.Χ.
4495/31-01-2022   4,4 Ν.Ζ.
4399/31-01-2022   4,3 Π.Μ.
4444/31-01-2022   4,3 Γ.Τ.
4209/03-01-2022   4,2 Ε.Θ.-Ε.
4290/18-01-2022   4,1 Ν.Β.
4183/23-12-2021   4,1 Δ.Κ.
4437/31-01-2022   3,8 Τ.Α.
4400/31-01-2022   2,6 Π.Χ.