Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον όγδοο (η’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον όγδοο (η’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τις/τους υποψηφίους για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους στο ΔΠΜΣ. Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και στις επιτυχούσες.  Ακολουθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στον όγδοο κύκλο του ΔΠΜΣ, ανά ειδίκευση σπουδών.

Η πρώτη στήλη κάθε πίνακα αφορά στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η δεύτερη στο αποτέλεσμα (εισακτέος/εισακτέα ή μη),
η τρίτη στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
και τη τέταρτη στα αρχικά του επωνύμου και του ονόματος του/της υποψηφίου.

Εκ της διευθύνσεως

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
5539/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,4 Μ.Χ.
5757/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,1 Σ.Ν.
5528/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Ρ.Δ.
5754/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Δ.Θ.
5891/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Β.Ε.
5718/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Π.Τ.
5878/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Λ.Δ.
5908/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Π.Μ.
5828/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Φ.Ε.
5920/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Κ.Α.
5884/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Κ.Ε.
5665/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,9 Κ.Α.
5775/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,9 Ρ.Μ.
5736/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Σ.Σ.
5924/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Ρ.Ε.
5807/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Μ.Σ.
5921/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Γ.Μ.
5794/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,0 Μ.Δ.
5879/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,6 Σ.Φ.
5716/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,4 Β.Φ.
5942/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,4 Σ.Ε.
5662/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,1 Κ.Δ.
5771/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,0 Α.Δ.
5538/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,0 Ζ.Ε.
5744/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,8 Μ.Β.
5803/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,8 Ψ.Α.
5540/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,8 Λ.Λ.
5853/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,8 Κ.Η.
5806/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,6 Ε.Μ.
5620/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,6 Κ.Ε.
5726/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,6 Π.Σ.
5890/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,6 Ν.Β.
5823/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,5 Κ.Π.
5857/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,5 Κ.Ε.
5863/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,5 Μ.Χ.
5895/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,5 Φ.Ε.
5725/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 5,5 Β.Ε.
 
5738/15-09-2022   5,0 Β.Δ.
5865/19-09-2022   4,9 Γ.Μ.
5933/19-09-2022   4,7 Κ.Ε.
5936/19-09-2022   4,7 Κ.Μ.
5894/19-09-2022   4,6 Κ.Δ.-Ε.
5750/15-09-2022   4,5 Κ.Μ.
5517/29-07-2022   4,4 Μ.Β.
5875/19-09-2022   4,3 Π.Μ.
Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
5740/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,8 Μ.Σ.
5748/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Τ.Α.
5869/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Κ.Α.-Μ.
5653/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Χ.Θ.
5505/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,5 Μ.Ε.
5544/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,4 Κ.Δ.
5799/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Κ.Μ.
5791/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Τ.Ε.
5938/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Σ.Α.
5652 /01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Κ.Μ.
5800/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Ζ.Ε.
5904/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Φ.Ε.
5503/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Τ.Κ.
5644/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Κ.Κ.
5619/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,8 Δ.Ι.
5743/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,7 Μ.Ε.
5697/07-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,6 Κ.Ε.
5641/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Σ.Ν.
5839/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,5 Κ.Δ.
5522/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Λ.Γ.
5886/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Ξ.Ε.
5703/07-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,3 Χ.Ι.
5915/19-09-2022​ Εισακτέος/Εισακτέα 7,2 Π.Π.
5845/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,1 Δ.Κ.
5549/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 7,0 Κ.Σ.
5852/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,9 Π.Δ.-Μ.
5862/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Κ.Μ.
5797/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Μ.Λ.
5860/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,8 Κ.Π.
5660/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Σ.Μ.-Σ.
5664/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Π.Γ.
5535/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Κ.Ε.
5899/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Μ.Β.
5722/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Μ.Ν.
5876/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Α.Δ.
5929/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Γ.Ε.
5734/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Α.Σ.-Ε.
5657/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Σ.Χ.
5932/ 19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Π.Γ.
5848/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Δ.Β.-Σ.
5529/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Κ.Α.
5739/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Τ.Σ.
5825/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Γ.Β.-Ε.
5747/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Ξ.Π.
5871/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Ζ.Γ.
5612/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 6,7 Σ.Χ.
 
5713/15-09-2022   6,5 Κ.Ε.
5691/07-09-2022   6,5 Π.Κ.
5829/19-09-2022   6,5 Τ.Ε.
5730/15-09-2022   6,5 Τ.Ζ.
5918/19-09-2022   6,4 Κ.Δ.
5824/19-09-2022   6,3 Σ.Μ.
5787/15-09-2022   6,2 Α.Χ.
5630/01-09-2022   6,0 Χ.Β.
5844/19-09-2022   5,9 Χ.Β.
5733/15-09-2022   5,9 Τ.Μ.
5840/19-09-2022   5,8 Α.Α.
5683/05-09-2022   5,8 Π.Ι.
5788/15-09-2022   5,8 Π.Δ.
5883/19-09-2022   5,8 Τ.Χ.
5849/19-09-2022   5,8 Χ.Β.
5779/15-09-2022   5,7 Ξ.Π.
5623/01-09-2022   5,7 Π.Γ.
5684/05-09-2022   5,6 Δ.Ε.
5858/19-09-2022   5,6 Α.Μ.
5536/29-07-2022   5,5 Β.Ε.
5548/29-07-2022   5,5 Τ.Σ.
5613/01-09-2022   5,5 Α.Ε.-Σ.
5732/15-09-2022   5,4 Κ.Α.
5785/15-09-2022   5,4 Ζ.Α.
5826/19-09-2022   5,3 Κ.Α.
5792/16-09-2022   5,2 Τ.Σ.
5906/19-09-2022   5,2 Σ.Ε.
5949/20-09-2022   5,1 Τ.Μ.
5916/19-09-2022   5,0 Β.Σ.
5783/15-09-2022   4,9 Α.Δ.
5772/15-09-2022   4,8 Κ.Δ.
5909/19-09-2022   4,8 Κ.Μ.
5850/19-09-2022   4,8 Δ.Β.
5727/15-09-2022   4,7 Σ.Β.
5504/29-07-2022   4,7 Δ.Γ.
5935/18-09-2022   4,6 Μ.Ι.
5842/19-09-2022   4,5 Λ.Α.
5752/15-09-2022   4,5 Κ.Χ.
5831/19-09-2022   4,5 Π.Α.
5892/19-09-2022   4,5 Λ.Ε.
5882/19-09-2022   4,4 Α.Χ.
5715/15-09-2022   4,4 Τ.Φ.
5939/19-09-2022   4,3 Ρ.Δ.
5714/15-09-2022   4,2 Μ.Ε.
5631/01-09-2022   4,1 Π.Μ.
5513/29-07-2022   4,1 Κ.Π.
5902/19-09-2022   1,0 Α.Β.-Μ.
Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αποτέλεσμα Συνολική Βαθμολογία Αρχικά (Επώνυμο Όνομα)
5780/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,6 Δ.Σ.-Δ.
5770/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,5 Α.Ε.
5856/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,3 Κ.Μ.
5777/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 9,2 Γ.Ν.
5873/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,9 Κ.Α.
5687/05-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Σ.Κ.
5680/05-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Ρ.Ε.
5923/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Μ.Τ.
5940/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,8 Π.Μ.
5804/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Φ.Ε.
5948/20-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Λ.Ε.
5633/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,7 Π.Ε.-Σ.
5837/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Ν.Ε.
5614/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Ζ.Δ.
5947/20-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Α.Γ.
5793/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,6 Ν.Δ.
5737/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,5 Ν.Μ.
5905/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,5 Κ.Α.
5692/07-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,4 Μ.Χ.-Ε.
5944/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,4 Γ.Κ.
5877/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Σ.Π.
5640/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,3 Κ.Ε.-Χ.
5937/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Τ.Ε.
5927/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Κ.Ι.
5870/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Σ.Χ.-Ι.
5896/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,2 Μ.Ε.
5867/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Ζ.Χ.
5782/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,1 Ν.Κ.
5866/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Κ.Α.
5728/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Μ.Μ.
5501/29-07-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Λ.Σ.
5719/25-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Α.Β.
5755/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Π.Χ.
5847/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Γ.Α.
5698/07-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Κ.Σ.
5647/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Π.Ρ.
5678/05-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Φ.Χ.
5789/16-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Π.Α.
5897/19-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Α.Μ.-Δ.
5809/17-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Μ.Δ.
5610/07-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Β.Δ.-Χ.
5611/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Χ.Ι.
5758/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Τ.Λ.
5774/15-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Α.Ε.
5629/01-09-2022 Εισακτέος/Εισακτέα 8,0 Δ.Κ.
 
5526/29-07-2022   7,8 Μ.Μ.
5525/29-07-2022   7,8 Κ.Θ.
5693/07-09-2022   7,7 Δ.Α.
5688/05-09-2022   7,7 Τ.Γ.
5682/05-09-2022   7,5 Τ.Β.
5655/07-09-2022   7,5 Τ.Α.
5913/19-09-2022   7,5 Χ.Δ.
5756/15-09-2022   7,4 Π.Α.
5841/19-09-2022   7,4 Κ.Α.
5795/16-09-2022   7,4 Ζ.Ε.
5861/19-09-2022   7,4 Κ.Ε.
5854/19-09-2022   7,4 Λ.Μ.
5520/29-07-2022   7,4 Β.Α.
5917/19-09-2022   7,4 Π.Α.
5723/15-09-2022   7,3 Δ.Γ.
5836/19-09-2022   7,3 Κ.Α.
5546/29-07-2022   7,3 Α.Κ.
5622/01-09-2022   7,3 Κ.Α.
5907/19-09-2022   7,2 Τ.Β.
5635/01-09-2022   7,2 Τ.Α.
5625/01-09-2022   7,2 Γ.Β.
5731/15-09-2022   7,2 Λ.Κ.
5679/05-09-2022   7,2 Μ.Χ.
5694/07-09-2022   7,1 Σ.Θ.
5925/19-09-2022   7,1 Δ.Α.
5626/01-09-2022   7,1 Γ.Κ.
5786/15-09-2022   7,0 Π.Κ.
5621/01-09-2022   6,9 Β.Φ.
5618/01-09-2022   6,8 Β.Α.
5773/15-09-2022   6,8 Ψ.Π.
5624/01-09-2022   6,7 Κ.Κ.
5901/19-09-2022   6,5 Σ.Ι.
5663/01-09-2022   6,3 Μ.Ι.
5888/19-09-2022   6,3 Θ.Ε.
5874/19-09-2022   6,3 Κ.Ε.
5868/19-09-2022   6,3 Ζ.Β.
5514/29-07-2022   6,2 Β.Μ.
5926/19-09-2022   6,2 Μ.Χ.
5843/19-09-2022   6,2 Ζ.Ι.-Κ.
5651/01-09-2022   6,1 Ζ.Ε.
5534/29-07-2022   6,1 Ρ.Κ.
5638/01-09-2022   6,1 Θ.Γ.
5689/05-09-2022   6,1 Κ.Α.
5642/01-09-2022   6,1 Γ.Χ.
5832/19-09-2022   6,1 Π.Χ.
5893/19-09-2022   5,9 Π.Π.
5784/15-09-2022   5,9 Τ.-Χ.Ε.
5827/19-09-2022   5,9 Ι.Π.
5961/22-09-2022   5,9 Κ.Μ.-Ε.
5880/19-09-2022   5,8 Κ.Β.
5720/15-09-2022   5,8 Π.Ε.
5532/29-07-2022   5,8 Κ.Σ.
5650/01-09-2022   5,8 Α.Α.
5802/16-09-2022   5,8 Μ.Β.
5515/29-07-2022   5,7 Γ.Μ.
5735/15-09-2022   5,7 Π.Α.
5801/16-09-2022   5,7 Σ.Π.
5700/07-09-2022.   5,7 Κ.Π.
5767/15-09-2022   5,6 Π.Α.
5930/19-09-2022   5,6 Κ.Ε.
5903/19-09-2022   5,6 Π.Μ.
5553/29-07-2022   5,6 Π.Ε.
5741/15-09-2022   5,5 Β.Χ.-Π.
5833/19-09-2022   5,5 Ζ.Δ.
5699/07-09-2022   5,4 Κ.Β.
5721/15-09-2022   5,3 Γ.Σ.-Κ.
5834/19-09-2022   5,3 Σ.Κ.
5776/15-09-2022   5,2 Κ.Α.
5941/19-09-2022   5,2 Κ.Π.
5658/01-09-2022   5,2 Κ.Α.
5798/16-09-2022   5,2 Κ.Γ.
5690/05-09-2022   5,2 Τ.Μ.
5781/15-09-2022   5,2 Κ.Α.
5659/01-09-2022   5,2 Φ.Μ.
5753/15-09-2022   5,1 Κ.Ε.
5835/19-09-2022   5,1 Κ.Ε.
5946/19-09-2022   5,1 Κ.Μ.
5889/19-09-2022   5,1 Κ.Ι.-Μ.
5677/05-09-2022   5,0 Κ.Ε.
5643/01-09-2022   5,0 Π.Μ.
5695/07-09-2022   4,9 Γ.Μ.-Ι.
5648/07-09-2022   4,9 Ν.Ρ.
5661/01-09-2022   4,9 Π.Ε.
5666/01-09-2022   4,9 Γ.Κ.
5872/19-09-2022   4,9 Κ.Μ.
5751/15-09-2022   4,9 Μ.Α.
5900/19-09-2022   4,8 Κ.Χ.
5542/29-07-2022   4,8 Π.Η.
5885/ 19-09-2022   4,8 Π.Α.-Μ.
5696/07-09-2022   4,7 Ξ.Γ.
5943/19-09-2022   4,7 Κ.Μ.
5552/29-07-2022   4,7 Α.Μ.-Γ.
5830/19-09-2022   4,7 Κ.Α.
5616/01-09-2022   4,7 Μ.Β.
5701/07-09-2022.   4,7 Ν.Β.
5634/01-09-2022   4,7 Ρ.Κ.
5808/16-09-2022   4,7 Κ.Η.
5717/15-09-2022   4,7 Χ.Α.
5769/15-09-2022   4,6 Σ.Π.
5656/01-09-2022   4,6 Κ.Α.-Μ.
5881/19-09-2022   4,6 Τ.Ν.
5778/15-09-2022   4,5 Κ.Α.
5805/16-09-2022   4,5 Π.Γ.
5745/15-09-2022   4,5 Λ.Α.
5702/07-09-2022   4,5 Μ.Δ.-Α.
5768/15-09-2022   4,5 Μ.Ι.
5742/15-09-2022   4,5 Μ.Β.
5637/01-09-2022   4,4 Ν.Β.
5654/01-09-2022   4,4 Δ.Χ.
5512/29-07-2022   4,4 Τ.Α.
5712/15-09-2022   4,0 Λ.Μ.
5910/19-09-2022   1,0 Β.Γ.-Κ.
5550/29-07-2022   1,0 Μ.Ε.