Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 (νέο πρόγραμμα)