Προγραμματισμός συνεντεύξεων για εισαγωγή στον δέκατο κύκλο του ΔΠΜΣ

Προγραμματισμός συνεντεύξεων για εισαγωγή στον δέκατο κύκλο του ΔΠΜΣ

Ανακοινώνεται πως οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για συμμετοχή στον δέκατο κύκλο του ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” (έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2024) θα διεξαχθούν από Τετάρτη, 10 Ιουλίου, έως και Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024.
 
Η γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ενημερώσει τις υποψήφιες/τους υποψήφιους με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τη διαδικασία.
 
Σε περίπτωση που υποψήφια/υποψήφιος δεν έχει λάβει το ενημερωτικό μήνυμα, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμματεία στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr .
 
Καλή επιτυχία!