Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 2020-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Υποβολή αιτήσεων έως και Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη  ή δείτε την ιστοσελίδα https://edutech.uniwa.gr/

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού, ηλεκτρονικά στο secedutech@uiwa.gr ή τηλεφωνικά στο 2105385373

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια