Τελετή καθομολόγησης αποφοίτων του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Τελετή καθομολόγησης αποφοίτων του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» σας ενημερώνει για την διεξαγωγή της πρώτης Τελετής Αποφοίτησης και Καθομολόγησης για τους φοιτητές του Α’ κύκλου σπουδών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΔΠΜΣ.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, και ώρες 12:00 – 14:00 στο συνεδριακό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 (άλσους Αιγάλεω).

Η Πρόεδρος της ΕΔΕ & Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Ευσταθία Παπαγεωργίου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας