Τελετή Καθομολόγησης (φοιτητές Α΄ Κύκλου)

Τελετή Καθομολόγησης (φοιτητές Α΄ Κύκλου)

Αγαπητοί φοιτητές του Α΄ κύκλου,

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση βεβαίωσης περάτωσης και να προγραμματιστεί η τελετή καθομολόγησης σας, θα πρέπει να φέρετε στο γραφείο 108 κτήριο Κ4 (γραφείο κ. Κριεμπάρδη) ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη ώρα 11:00-17:00 ενυπόγραφη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και  την αίτηση συμμετοχής στην τελετή καθομολόγησης, επιλέγοντας τη χορήγηση και των τριών εγγράφων τα οποία αναφέρονται σε αυτήν μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Η παραπάνω διαδικασία αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές  που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση και έχουν παρουσιάσει την διπλωματική εργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα Γεωργατζάκου Χαρά [cgeorgatz@uniwa.gr].

Με εκτίμηση,

Γραμματεία του ΔΠΜΣ