Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές»

Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές»

Το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων) διοργανώνουν Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές» στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2020.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

α. Κεντρικές Ομιλίες
β. Προφορικές Ανακοινώσεις
γ. Θεματικά Συμπόσια

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Παιδαγωγική της συμπερίληψης – θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Στρατηγικές, Μέθοδοι και Τεχνικές στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος της Ηγεσίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην προαγωγή της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος των υποστηρικτικών φορέων και δομών στην προαγωγή της συμπερίληψης
 • Πρακτικές συμπερίληψης στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Πρακτικές συμπερίληψης στο Δημοτικό Σχολείο
 • Πρακτικές συμπερίληψης στο Γυμνάσιο -Λύκειο
 • Η συμβολή των Τεχνών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Η συμβολή των ΤΠΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος της συμβουλευτικής στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Αξιολόγηση στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και πρακτικές συμπερίληψης
 • Συνεργασία σχολείου – οικογένειας: Συμβουλευτικές παρεμβάσεις
 • Υγεία και ποιότητα ζωής των μαθητών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά, παλιννοστούντες, πρόσφυγες κ.ά.) και παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Αριστεία και συμπερίληψη: Συμβατότητες και α-συμβατότητες

 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://3pekes-edutech.uniwa.gr