Δρ. Χριστίνα Φούντζουλα

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Παν. Δυτικής Αττικής


Η κα Φούντζουλα απέκτησε Πτυχίο Χημικού από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1989) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2001). Από το 2013 έως και σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Β’ Τομέα Κυττάρων και Αντίδρασης. Από το 2008-2013 ήταν Καθηγήτρια Εφαρμογών, του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2001-2008 ήταν Εργαστηριακή συνεργάτης στο Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2007-2008 ήταν Χημικός στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το 1997-2001 ήταν Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΕ- ΕΙΧΗΜΥΘ.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, περισσότερα από δέκα (10). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από δώδεκα (12) εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και δείκτη απήχησης. Έχει ανακοινώσει περισσότερα από είκοσι (20) μελέτες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια με κριτές. Έχει συγγράψει τρία (3) διδακτικά συγγράμματα και έχει περισσότερες από 215 ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο της. Έχει πλούσιο διοικητικό έργο σε Επίπεδο Ιδρύματος, Σχολής και Τμήματος.

Το πλήρες βιογραφικό σημείωμα βρίσκεται πατώντας εδώ.